สวัสดี....ครับ/ค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ / มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   วันที่  4  กรกฎาคม  2560


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.119.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 474,715

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.อาโพน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 
     
ประชาสัมพันธ์ อบต.อาโพน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 อบรมศึกษาดูงานเดษตรแบบผสมผสานตามแนว ...
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกตำบลอาโพน ...
โครงการสืบสานประเพณีสานสัมพันธ์สายใยรัก วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 13 เมษายน  2560 องค์การบริหาร ...
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2560 หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุค ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.อาโพน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสถาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่องเรียกประชุมสภาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามแบบ (ผด.3) งว...     จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง
รายงานงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำปี 2560 เดือน มิถุนายน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายจะแกโกน - สำโรง ตำบลท่าสว่าง
   ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพราน หมู่ที่ 4
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมปี 2560 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแจนแวน หม
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่องการประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 1-10
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 8 (เส้นทางที่ 1)
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 9
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 (เส้นทางที่ 2)
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959  Fax : 044-558960
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.