โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

๒.ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

๓.ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

๑.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.ส่งเสริมด้านอาชีพ ด้านการเกษตร รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มในชุมชน

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต

 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ๒. ให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

 ๓. ส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมถึงควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

 ๔. ส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข

 ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนวัยอันควรและการศึกษาทุกระดับ

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพรี วิถีชุมชน และนันทนาการ

 ๑.ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเน้นการเรียนรู้วิถีชุมชน และอัตลักษณ์ถิ่น

 ๒.ส่งเสริมให้มีการสืบสานภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๓.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

  ๑.พัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

  ๒.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

  ๓.พัฒนาศักยภาพในการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อาศัยและการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน

 ๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓.ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำสาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

๑.ส่งเสริมการความสามารถด้านการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่

๒.ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง    

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.198.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,708,575

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์