สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูล ITA 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,111,293

แบบสอบถาม
เว็บไซต์บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
ข้อมูล ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

๒.ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

๓.ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

๑.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.ส่งเสริมด้านอาชีพ ด้านการเกษตร รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มในชุมชน

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต

 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ๒. ให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

 ๓. ส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมถึงควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

 ๔. ส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข

 ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนวัยอันควรและการศึกษาทุกระดับ

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพรี วิถีชุมชน และนันทนาการ

 ๑.ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเน้นการเรียนรู้วิถีชุมชน และอัตลักษณ์ถิ่น

 ๒.ส่งเสริมให้มีการสืบสานภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๓.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

  ๑.พัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

  ๒.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

  ๓.พัฒนาศักยภาพในการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อาศัยและการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน

 ๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓.ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำสาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

๑.ส่งเสริมการความสามารถด้านการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่

๒.ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง    

 

การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.