โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
>>>วันที่ 5 เมษายน 2567<<< นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประกาศกิจกรรม MOI Waste Bank มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ พร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 <<< สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการขยายผลการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (1 ตำบล 1 โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเเผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เเนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะ ลดโลกร้อน
>>> วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ขอขอบพระคุณ พลตรี ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี บริษัททวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด บีเจซี (บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน) รุ่งล้านทรัพย์แบบเหล็ก บัวเชด บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนขนม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จำนวน 6 ศูนย์
>>>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ลงพื้นที่สำรวจและเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่บ้านสะแร หมู่ที่ 6 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 20 มกราคม 2567 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดยนายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบัวเชด เปิดป้อมยาม ณ สี่แยกบ้านจารย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในการเดินทาง
>>> วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านไกรสรพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
>>> วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมเตรียมความพร้อมจับฉลากแบ่งสายและแจกวัสดุกีฬาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “อาโพนเกมส์” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสะแร หมู่ที่ 6 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสมชาย วงศ์จริยเกษม นายอำเภอบัวเชด เป็นประธาน
อำเภอบัวเชดดำเนินการจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอบัวเชด ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานการประชุม
นางสาวศศิญามาศ เจียนงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เป็นตัวแทนอำเภอบัวเชด สังขะ และศรีณรงค์ เข้าประกวดธิดาผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 ในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566” วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประเภทชาย ในงาน "มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566" ณ เวทีกลาง "มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
>>> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 <<< สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ภัยสงคราม ประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน จำนวน 2 ราย ณ บ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายด้านกีฬาตำบลอาโพน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลอาโพน
>>> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 <<< นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลอาโพน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ณ สนามกีฬาบ้านจารย์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกติดตั้งป้ายเตือนภัยจุดอันตราย ในพื้นที่ตำบลอาโพน
>>> วันที่ 31 ตุลาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดยนายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้ารับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็น สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพีธีมอบเกียรติบัตรฯ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.158.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,337

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์