โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
>>> วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านไกรสรพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
>>> วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมเตรียมความพร้อมจับฉลากแบ่งสายและแจกวัสดุกีฬาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “อาโพนเกมส์” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสะแร หมู่ที่ 6 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสมชาย วงศ์จริยเกษม นายอำเภอบัวเชด เป็นประธาน
อำเภอบัวเชดดำเนินการจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอบัวเชด ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานการประชุม
นางสาวศศิญามาศ เจียนงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เป็นตัวแทนอำเภอบัวเชด สังขะ และศรีณรงค์ เข้าประกวดธิดาผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 ในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566” วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประเภทชาย ในงาน "มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566" ณ เวทีกลาง "มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
>>> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 <<< สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ภัยสงคราม ประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน จำนวน 2 ราย ณ บ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายด้านกีฬาตำบลอาโพน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลอาโพน
>>> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 <<< นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลอาโพน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ณ สนามกีฬาบ้านจารย์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกติดตั้งป้ายเตือนภัยจุดอันตราย ในพื้นที่ตำบลอาโพน
>>> วันที่ 31 ตุลาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดยนายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้ารับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็น สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพีธีมอบเกียรติบัตรฯ
>>> วันที่ 30 ตุลาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “ผู้แทนเกษตรกร” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. “อย่าลืม 12 พฤศจิกา เข้าคูหา x เบอร์เดียว”
>>> วันที่ 25 ตุลาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 23 ตุลาคม 2566 <<< คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 14 ตุลาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ตำบลอาโพน ณ วัดอรุณพนาวาส หมู่ที่ 7 บ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 13 ตุลาคม 2566 <<< คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.107.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,452,975

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.