สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล 
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล  
     yowเปิดอ่าน
     พรบ.งานบุคคล2542 ฉบับประบปรุงเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคเปิดอ่าน
     ประกาศก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานเปิดอ่าน
     ประกาศก.จ.ก.ท.และก.อบต.ให้ข้าาชการและพนักงานเปิดอ่าน
     ประกาศก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์. หนักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ถ. หมวด6 ประสิทธิภาพและแรงจูงใจเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยเปิดอ่าน
     การกำหนดตำแหน่งประธานกรรมการสอบ พ.ศ.2558 ข้อ49เปิดอ่าน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,406

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.