โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
ทำเนียบสมาชิกสภา
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
บริการขั้นพื้นฐาน
ประชากร อบต.อาโพน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
ประจำปี 2560
ประจำปี 2561
ประจำปี 2562
ประจำปี 2563
ประจำปี 2564
ประจำปี 2565
ประจำปี 2566
รายงานการเงิน
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ประกาศ
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานสนทนา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน
รายงานความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน ปี 2565 (รายเดือน)
แบบสำรวจ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมประชาคมประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุกจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2566
รายงานการดำเนินงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หนังสือราชการ
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.107.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,452,945

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.