สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ทำเนียบสมาชิกสภา 

ทำเนียบสมาชิกสภา
ทำเนียบสมาชิกสภา  
ทำเนียบสมาชิกสภา


นายปฏิภัท วิลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โทรศัพท์ : 065-1085439


นายเสน่ห์ แก้วสว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โทรศัพท์ : 087-2388752


นายไกรพล สุระคนธ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โทรศัพท์ : 044-558959


นางสาวสุวนันท์ พันธ์เกียน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 094-2416436


นางอัจฉรา พันธ์ศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นางนริศรา ศรีวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 080-7997064


นายอมรเทพ ชัยเลิศ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 084-3267394


นายวินิจ ไชยศรีษะ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 080-7230966


นายศรชัย ไหมทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 095-2063035


นายทรงสุข จงหาญ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 098-1791925


นายไกรพล สุระคนธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 080-1652814


นายยอดธง อูดสวย
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 065-2469142
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,409

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.