สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift policy 
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift policy  
     แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gif Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือนแรก) เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำเดือน มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำเดือน มกราคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำเดือน ธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำเดือน ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,259

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.