สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ประจำปี 2560 
ประจำปี 2560
ประจำปี 2560  
     เปิดอ่าน
     สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     สำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3/2560เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 1/2560เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4/2559เปิดอ่าน
     สำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560เปิดอ่าน
     แต่งตั้งกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติวบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2560 คณะกรรมการตรวจทานการประชุมเปิดอ่าน
     ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2560 ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจทานการประชุมเปิดอ่าน
     ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2560 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจทานการประชุมเปิดอ่าน
     ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 คณะกรรมการตรวจทานการประชุมเปิดอ่าน
     ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 คณะกรรมการตรวจทานการประชุมเปิดอ่าน
     ส่งประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเปิดอ่าน
     ส่งประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเปิดอ่าน
     ส่งประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเปิดอ่าน
     ส่งประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560เปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560เปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560เปิดอ่าน
     ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560เปิดอ่าน
     ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1/2560เปิดอ่าน
     กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2560เปิดอ่าน
     เจ้าหน้าที่ดูแลกิจการสภาเปิดอ่าน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,274

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.