สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


นายชานน จันลา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกาญจนา เจาะเหมาะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวกันญารัตน์ แก้วมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวศศิลักษณ์ พรหมบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ตำแหน่งว่าง-
นิติกร ป/ช


พ.จ.ท.อัตพงศ์ สมบัติวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวหนึ่งฤทัย ศรดอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวแก่นนภา จันทมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิญามาศ เจียนงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์รินทร์ อินทร์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายเสียน ตุ้มทอง
คนงานทั่วไป


นายสมศักดิ์ เจียนงาม
คนงานทั่วไป


นายวรวิทย์ ดวงอินทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวอุมาพร ชูวิชา
นักการภารโรง


นายยศศักดิ์ จงหาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพัฒนพงษ์ มนทอง
พนักงานดับเพลิง


นายลำดวน ยวนจิต
พนักงานดับเพลิง


นายสมจิตร จันทมล
ยาม


นายธีรเดช พรมอุด
พนักงานดับเพลิง
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,243

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.