โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


นายชานน จันลา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกาญจนา เจาะเหมาะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวกันญารัตน์ แก้วมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ตำแหน่งว่าง-
นิติกร ป/ช


พ.จ.ท.อัตพงศ์ สมบัติวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวหนึ่งฤทัย ศรดอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวแก่นนภา จันทมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์รินทร์ อินทร์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายเสียน ตุ้มทอง
คนงานทั่วไป


นายสมศักดิ์ เจียนงาม
คนงานทั่วไป


นายวรวิทย์ ดวงอินทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวอุมาพร ชูวิชา
นักการภารโรง


นายยศศักดิ์ จงหาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายลำดวน ยวนจิต
พนักงานดับเพลิง


นายสมจิตร จันทมล
ยาม
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.107.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,452,892

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.