โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 4เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน 1/2566เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนเปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.107.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,030

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.