สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
สถานที่ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเด็กจมน้ำ
โครงการปลูกหญ้าแฝก
โครงการตั้งด่านตรวจจราจร
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการแยกขยะในครัวเรือน
โครงการรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี - หนองคาย ระหว่างวันที่ 9,11-14 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  
โครงการสืบสานประเพณีสานสัมพันธ์สายใยรัก วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี  2561 วันที่  13 เมษายน  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน 
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561
โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงาน หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง หลักพิชิตความยากจนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561
โครงการรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง  
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๓ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก/ต้นไม้ อนุรักษ์ต้นและน้ำ วันที่  5 สิงหาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหลวง หมู่ที่  4
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม การฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 อบรมศึกษาดูงานเดษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่  1-2  มิถุนายน   2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกตำบลอาโพน
โครงการสืบสานประเพณีสานสัมพันธ์สายใยรัก วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 13 เมษายน  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2560 หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร  ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,303,426

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.