สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ  2559 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน
โครงการพัฒนาศัยภาพปฏิบัติงานของบุคลากรและสมาชิกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13- 15 กรกฎาคม 2559  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก-ปลูกกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ 4 สิงหาคม 2559 ณ สระโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โครงการสืบสานประเพณี วันผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาบ้านจารย์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
งานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2559
งานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
องค์กการบริหารส่วนตำบลอาโพน โครงการกีฬาต้านยาเสพติด " อาโพนเกมส์ " ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาบ้านจารย์
โครงการวัควีนป้องกันเด็กจมน้ำ 16-18 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
งานทำบุญวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ประจำปี 2558 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก - ปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่  11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ พื่นที่สาธาณะประโยชน์สระใหญ่ บ้านสะแร หมู่ที่ 6
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ประจำปี   2558 กิจกรรมอบรมและดูงานหลักสูตร เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ด้านนิยมที่ดีและการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคคลากรท้องถิ่น ระหว่างวันทีี่ 7-10 กรกฎาคม 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service ประจำปี 2558 อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์
โครงการบวชภาคฤดูร้อน ณ วัดเทพอรุโณทัย ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  
โครงการปริวาสกรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเทพอรุโณทัย ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โครงการซ่อมแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  
โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน   อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์
โครงการประชุม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการพ่นหมอกควัน ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ต่อไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,303,348

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.