สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่.. ประจำปี 2558 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการ สืบสารประเพณี สานสัมพันธ์สายใยรัก วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ  สนามกีฬาบ้านจารย์
วันท้องไทย ประจำปี 2558 ปฐมบทารปครองท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2558
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2558
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน วันที่ 19 มีนาคม 2558 องค์การบรืหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชก จังหวัดสุรินทร์
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "อาโพนเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลร้อน วันที่ 3 เดือน มีนาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน วันที่ 3 มีนาคม 2558
โครงการสร้างคุณภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลอาโพน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาบ้านจารย์ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
โครงการเทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร วันที่  27  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2557 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์
โครงการอำเภอเคลื่อนที ( Amphoeyim mobile )  องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบัวเชด 4 กรกฎาคม 2557 ณ วัดอรุณพนาวาส
โครงารอบรมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2557 (วันเข้าพรรษา) วันที่ 10  กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยการ อาชีพสังขะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โครงการอบรมและดูงานหลักการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานบุคลากรท้องถิ่นประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26-29  พฤษภาคม  2557
สัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ตั้งแต่ 18-29 พฤษภาคม  2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ต่อไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,303,443

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.