โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน   อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์
โครงการประชุม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการพ่นหมอกควัน ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่.. ประจำปี 2558 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการ สืบสารประเพณี สานสัมพันธ์สายใยรัก วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ  สนามกีฬาบ้านจารย์
วันท้องไทย ประจำปี 2558 ปฐมบทารปครองท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2558
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2558
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน วันที่ 19 มีนาคม 2558 องค์การบรืหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชก จังหวัดสุรินทร์
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "อาโพนเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลร้อน วันที่ 3 เดือน มีนาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน วันที่ 3 มีนาคม 2558
โครงการสร้างคุณภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลอาโพน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาบ้านจารย์ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
โครงการเทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร วันที่  27  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2557 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์
โครงการอำเภอเคลื่อนที ( Amphoeyim mobile )  องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบัวเชด 4 กรกฎาคม 2557 ณ วัดอรุณพนาวาส
โครงารอบรมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2557 (วันเข้าพรรษา) วันที่ 10  กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยการ อาชีพสังขะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.107.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,452,947

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.