โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
>>> วันที่ 28-29 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณี แซนโฎนตา ณ วัดเทพอรุโณทัย บ้านไกรสรณ์ หมู่ที่9 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์            
>>>วันที่ 25 กันยายน 2566<<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 22 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบาทราชชนก ณ โรงพยาบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์..
>>>วันที่ 21 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน รวบรวม นำส่งขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 19 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566
>>>วันที่ 18 กันยายน 2566<<< สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้รับเกียรติจาก สส.ปทิดา ตันติรัตนานนท์ และนายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด ส่งมอบบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน จำนวน 3 หลัง
 >>> วันที่ 12 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 12 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านประเม หมู่ที่ 2 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น โครงการ ๑ อปท. ๑ สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม 2566 รายงานประจำเดือนกันยายน 2566 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์   
>>> วันที่ 9 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 8 กันยายน 2566 <<< กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาโพน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
 >>> วันที่ 5 กันยายน 2566 <<< นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลอาโพน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ณ ทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 1 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านอาโพน หมู่ที่ 1 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  >>> วันที่ 31 สิงหาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้
>>> วันที่ 29 สิงหาคม 2566 <<< ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 28 สิงหาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านอาโพน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2
 >>> วันที่ 25 สิงหาคม 2566 <<< ชุดปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตพื้นที่ตำบลอาโพน นำโดย ปลัดอำเภอบัวเชด และ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
 >>> วันที่ 25 สิงหาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านหนองหลวง ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 22 สิงหาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดย นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกไฟไหม้โรงเรือนเก็บฟาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 22 สิงหาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.107.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,452,902

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.