โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
>>> วันที่ 29 สิงหาคม 2566 <<< ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 28 สิงหาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านอาโพน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2
 >>> วันที่ 25 สิงหาคม 2566 <<< ชุดปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตพื้นที่ตำบลอาโพน นำโดย ปลัดอำเภอบัวเชด และ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
 >>> วันที่ 25 สิงหาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านหนองหลวง ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 22 สิงหาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดย นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกไฟไหม้โรงเรือนเก็บฟาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 22 สิงหาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 21 สิงหาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านอาโพน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 18 สิงหาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 15 สิงหาคม 2566 <<< ชุดปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตพื้นที่ตำบลอาโพน นำโดย ปลัดอำเภอบัวเชด และ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 12 สิงหาคม 2566 <<< คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวเชด
 >>> วันที่ 11 สิงหาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 7 สิงหาคม 2566 <<< คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอบัวเชด
 >>> วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 <<< คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 <<< ศูนย์ช่วยเหลือสังคมไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ บ้านนางสุชาดา กล้วยทอง บ้านอาโพน บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 11 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน
>>> วันที่ 5 กรกฎาคม <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดย นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บ้านนายเต็ง ม่วงละออ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 26 มิถุนายน 2566 <<< พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2567 – 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โครงการฝึกอบรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำเขตต์ตะวัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โครงการช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ปี 2566

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 เมษายน 2567
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.27.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,935

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์